Pick my brain sessie 2: Tattoo artist Daisy!

Wat is een Pick my brain-sessie? Een ‘Pick My Brain’-sessie is een informele, maar waardevolle informatiebijeenkomst. Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen aan de ‘Brain’ over haar expertise, het vakgebied en/of haar ervaring. Hoe werkt het? De ‘Brain’ deelt haar kennis en expertise en de ‘Pickers’ betalen de rekening van de koffie e.d. Datum:…

Lees meer